Martyna Myszograj

Martyna Myszograj | Content Writer

PL/EN Copywriter/Translator Synonymized texts, inclusive language

 • Specializations

  Environment Technology Renewable energy
 • Languages

  English Polish

EN/PL:

I’m a copywriter/translator with 2 years of experience. I approach my work with a lot of dedication, trying to make the texts as prepared and customized as possible. In particular, I specialize in:

 • EN→PL and PL→EN translations,
 • product descriptions,
 • synonymized texts,
 • texts based on inclusive language,
 • subjects such as literature, medicine, technical expertise, games.

However, I am open to cooperation in other areas as well. 

Education:

 • Biomedical Engineering, master’s degree, Poznań University of Technology, 2023 -
 • English Philology, bachelor’s degree, University of Zielona Góra, 2022 -
 • English for Professional Development, University of Pennsylvania, February - March 2021 
 • Biomedical Engineering, bachelor’s degree, University of Zielona Góra, 2019 - 2023


Jestem copywriterką/tłumaczką z 2-letnim doświadczeniem. Do swojej pracy podchodzę z dużym zaangażowaniem, starając się by teksty były jak najlepiej przygotowane i dostosowane do potrzeb klienta. W szczególności specjalizuję się w:

 • tłumaczeniach PL→EN i EN→PL,
 • opisach produktów,
 • tekstach synonimizowanych,
 • tekstach opartych na języku inkluzywnym,
 • tematykach takich jak literatura, medycyna, dziedziny techniczne, gry.

Jednak jestem otwarta na współpracę również w innym zakresie.

Wykształcenie:

 • Inżynieria biomedyczna, studia II stopnia, Politechnika Poznańska, 2023 - 
 • Filologia angielska, studia I stopnia, Uniwersytet Zielonogórski, 2022 - 
 • English for Professional Development, University of Pennsylvania, luty - marzec 2021 
 • Inżynieria biomedyczna, studia I stopnia, Uniwersytet Zielonogórski, 2019 - 2023